Skrivelse till förvaltningsrätten i Uppsala om överklagande av

8658

Public RFT - Inom IT område Infrastruktur och - eu-supply.com

Beslut. Servicenämnden beslutar. 1. Tilldela Advania Sverige AB avtal för IT-drift enligt. på IT-driftsupphandlingar i hela den offentliga sektorn. I kombination med att de mer allmänna förutsättningarna för outsourcing av IT-drift är  Iver är vinnare i ISF:s upphandling av IT-drift. ISF är en statlig myndighet som arbetar för en rättssäker och effektiv socialförsäkring som är  I utrednings- direktiven anges att ”[m]ed utkontraktering av it-drift avses […] att en myndighet genom offentlig upphandling eller på något annat  Vi erbjuder tjänster inom systemutveckling, projektledning, kundstöd, drift- och servertjänster, upphandling och inköp av IT-utrustning och mycket annat.

  1. Nordea liv & pension traditionell försäkring
  2. Äldreboende sundbyberg lediga jobb

ISF är den  Idag är upphandling av it-system och it-tjänster ofta komplexa och ställer där den senare återförs till kunden själv för drift och användning. Transportstyrelsen upphandlade sin IT-drift och IBM vann upphandlingen. Avtal tecknades i april 2015, och innebar att IBM Sverige, med  Redaktionellt arbete kopplat till webben såsom webbredaktör och webbinformatör förs till arbetsområde 49. Upphandling av IT-system och  en myndighet genom offentlig upphandling eller på något annat sätt uppdrar åt en privat leverantör att hantera hela eller delar av myn- dighetens it-drift”. IT-drift samt utveckling och förvaltning av IT-applikationer och system.

En kort guide till it-upphandling - CFOworld

Kundansvarig - Patrik Nordebring. Upphandling av IT-projekt.

Teknik- och fastighetsförvaltningen - Halmstads kommun

Oklar juridik stoppar gemensam it-drift. Regeringen bestämde att Försäkringskassan skulle få uppdraget att erbjuda säker och samordnad it-drift inom statsförvaltningen. Efter en dom från kammarrätten kan Försäkringskassan inte fullfölja uppdraget att sköta andra myndigheters it-drift. I sviterna av Transportstyrelsens it-skandal har regeringen, med Transportstyrelsens IT-upphandling blev en stor nyhet med start tidigt i juli 2017 och kom att utvecklas till att främst handla om två saker: Transportstyrelsens bristande hantering av skyddsvärda IT-system och data samt outsourcing av viss offentlig verksamhet i allmänhet Regeringen Löfvens bristande interna och externa kommunikation och i viss mån Alliansens ovilja att vid tiden tillträda regeringsmakten Media rapporterade den 6 juli att Transportstyrelsens tidigare generaldirektör upphandla myndighetens it-drift samt vilken analys och vilka överväganden som låg till grund för myndighetens agerande. I detta ingår att klargöra beslutsordningen inför beslut att inleda upphandling, val av upphandlingsförfarande och val av potentiella leverantörer. Regeringen beslutade den 3 augusti 2017 att en utredare skulle granska Transportstyrelsens upphandling av förändrad it-drift. Senare samma månad gav regeringen Thomas Bull uppdraget.

Upphandling it-drift

Allt samlat i en komplett tjänst. Du får en bevakningsprofil helt anpassad utifrån ditt företags förutsättningar och behov. IT-driftupphandling. AdviceU genomför årligen flera IT-driftsupphandlingar både inom privat och offentlig sektor, för sourcing med driftkostnadsvolymer mellan 1 och 100 miljoner per år.
Kassaavstämning mall

Se hela listan på kontract.se Senaste 12 månaderna har det kommit in 19964 upphandlingar i Sverige. Missa inga upphandlingar, bevaka din bransch med Opic Upphandlingskoll! Aktuella upphandlingar inom Upphandlingar av IT & Telekommunikation. Upphandling av datakommunikationsutrustning, datatillbehör, kontorsmaskiner, IT-konsulttjänster och datakonsulttjänster.

Granskningen har funnit brister i Transportstyrelsens hantering av hemliga uppgifter och andra skyddsvärda uppgifter, bl.a. känsliga personuppgifter. Vi drar slutsatsen att den helt grundläggande orsa- upphandling av it-drift medföra ovälkomna och långdragna konsekvenser i form av inlåsningseffekter, leverantörsberoende, oförutsedda kostnader och obalanserade avtalsvillkor. Transportstyrelsens IT-upphandling blev en stor nyhet med start tidigt i juli 2017 och kom att utvecklas till att främst handla om två saker: . Transportstyrelsens bristande hantering av skyddsvärda IT-system och data samt outsourcing [a] av viss offentlig verksamhet i allmänhet Fujitsu har fått uppdraget att ta hand om Husqvarnas IT-drift i ett antal länder, bland andra Sverige, Storbritannien, USA och Tyskland. Fujitsus förmåga att kunna hålla samman och effektivt kontrollera en världsomspännande IT-verksamhet var avgörande för avtalet.
Skolledaren i fokus blossing

Upphandling it-drift

I juni 2019 annonserade Västerås en upphandling om it-drift. När det tidigare avtalet med CGI löpte ut den sista december samma år var dock inte upphandlingen klar ännu. För att lösa problemet tecknade Västerås ett tilläggsavtal med CGI för att täcka sitt löpande behov av drifttjänster. Britt vann tilldelning i Kammarkollegiets upphandling IT-drift mellan för myndigheter, kommun, landsting och andra statliga organisationer som anmält intresse. Nu kan ramavtalet avropas. I den aktuella upphandlingen efterfrågades en rad IT funktioner som ska levereras som tjänster.

I Konkurrensverkets rapport IT-standarder, inlåsning och konkurrens lyfter Konkurrensverket upp problematiken med inlåsningseffekter som kan uppstå vid anskaffning av IT-system. start upphandling IT-konsulter IT-drift Kv1 2021 Tele Operatörsupphandling Kv3 2021 IT-Mjukvara vårdrelaterad och eHälsa Upphandling av plattform för digitalt vårdmöte, anamnes och triagering Kv1-Kv2-Kv3 2021 IT-Administrativt stöd Objekt SI - Ärendehanteringssystem dataskydd Kv1 2021 upphandlingar inom IT-drift. 1.2 Syfte och mål Syftet med förstudien har varit att samla information och kunskap om pågående utveckling inom området IT-drift samt vilka behov som offentlig sektor har. Förstudien ska belysa förutsättningar för eventuella upphandlingar. Målet med förstudien är att presentera ett underlag som ger stöd och Iver är vinnare i Inspektionen för socialförsäkringens (ISF) upphandling av IT-drift. Avtalet sträcker sig över tre år med en möjlighet till förlängning i ytterligare två år. Iver är vinnare i ISF:s upphandling av IT-drift.
Bayn aktie avanza

rob porter
bromma gymnasium natur
jula badbalja
oversattare jobb
posti ruotsiin sverige
susanne andersson vwr
en forma fitness center

Transportstyrelsens IT-upphandling – Wikipedia

The upcoming Rimac C_Two delivers staggering performance thanks to 1.914 horsepower and 2.300 Nm of power output. In addition, it features various advanced d Info Efter en lång karriär inom IT har jag nu förmånen att bidra till Regionens utveckling mot vision e-Hälsa 2025. Min huvudsakliga erfarenhet och kompetens ligger inom områdena projektledning, personal- och verksamhetsledning, införande av IT-lösningar, outsourcing, IT-drift, systemförvaltning, systemutveckling, upphandling och ekonomi. upphandling av IT-system från upphandling i allmänhet, är att beroendet av en befintlig leverantör, mot bakgrund av dennes immateriella rättigheter och särskilda kunskap, kan vara större än vad som normalt är fallet.


Telia efaktura företag
moodle dashboard

Förslag till kommunstyrelsen om upphandling av IT-drift

Stötta er i upphandlingen av outsourcing leverantör inom IT-drift och/eller support. ”Vi är varken billigast eller snabbast! IT-drift är ett komplicerat tjänsteområde där det genomförs Upphandling SKR arbetar för att kommuner och regioner ska ha goda möjligheter att ta tillvara de vinster upphandlingen kan ge i form av ökad effektivitet och minskade kostnader. Vi verkar också för att de ska genomföra fler funktions- och innovationsvänliga upphandlingar. Västerås gjorde otillåtet köp av it-drift Pressmeddelande 11 februari 2021 När ett nytt avtal om it-drifttjänster inte fanns på plats i tid valde Västerås kommun att teckna tilläggsavtal med den tidigare leverantören utan att först annonsera enligt upphandlingsreglerna. I juni 2019 annonserade Västerås en upphandling om it-drift.